Daniel Porada malarstwo painting

„Dea Maleficia” – 100x72cm, oil/acrylic

Especially my thanks go to the Swiss model Céline Morel, who allowed me to use her image, and to the talented Polish poetess Aldona Rogulska, who created beautiful poem inspired by the image below.

There is a house like this
open to everyone…
Where happiness outside the windows
and the sky beneath your feet…
Under a dream-shaped roof
I have to warn you – sorry…
Remember the clock
because time is running out…
Here „now” – it’s not a joke…
Not „someday” or „then”…
Advantage of fate – cards
Love – golden heart…
Among life’s various events
Don’t be afraid to travel to dream…
Can you see in the picture
how does faith work miracles?
Who follows the trail of dreams
faithful to your desires…
The Future will kneel before him
when the miracle is complete…

Daniel Porada painting malarstwo

Szczególne podziękowania kieruję tu do szwajcarskiej modelki Céline Morel która pozwoliła mi wykorzystać swój wizerunek oraz do utalentowanej polskiej poetki Aldona Rogulska, który stworzyła piękny wiersz inspirowany poniższym obrazem.

Jest taki dom mniej więcej
otwarty dla każdego…
Gdzie za oknami szczęście,
a pod stopami niebo…
Pod dachem w kształcie marzeń
ostrzec Cię muszę – wybacz…
Pamiętaj o zegarze
bo czasu wciąż ubywa…
Tu „teraz” – to nie żarty…
A nie to „kiedyś”, „potem”…
Przewagą losu – karty
Miłości – serce złote…
Wśród życia różnych zdarzeń
W sny nie bój się podróży…
Czy widzisz na obrazie
jak wiara cudom służy?
Kto marzeń szlakiem biegnie
pragnieniom swoim wierny…
Przed nim i Przyszłość klęknie
kiedy się cud dopełni…