Daniel Porada - painting malarstwo

„Praespero” – 75x107cm, oil/acrylic

Praespero in Latin means Hope. In the present, so ruined reality, this hope is what we need too much. Special thanks go to the talented Polish poet Wiesława Sujkowska, who created a wonderful poem inspired by the above painting, presented below;

„Praespero”

We met in person,
Do you remember?
A retired sherpa
said: wear comfortable shoes
and in the dark we went up
There were already a few people on the scene.
They whispered about the cloudless sky,
sunrise and lighting up the peaks.
And actually,
sky, this time did not disappoint.
We exchanged glances.
Delight has surpassed the Himalayas.
However, you were not talked about.
Could it be because from the dawn of the world
You come back at dawn
to look after patiently
your frail,
and especially those lost children?

Daniel Porada painting malarstwo

„Praespero” po łacinie znaczy Nadzieja. W obecnej rzeczywistości, tak zrujnowanej, tej nadziei właśnie nam trzeba aż nadto. Szczególne podziękowania kieruję tu do utalentowanej polskiej poetki Wiesława Sujkowska, która stworzyła cudowny wiersz inspirowany powyższym obrazem, prezentowany poniżej;

„Praespero”

Poznałyśmy się osobiście,
pamiętasz?
Pewien emerytowany szerpa
powiedział: załóż wygodne buty
i po ciemku ruszyliśmy w górę.
Na miejscu było już kilka osób.
Szeptali o bezchmurnym niebie,
wschodzie słońca i zapalaniu szczytów.
I rzeczywiście,
niebo, tym razem nie zawiodło.
Wymieniłyśmy spojrzenia.
Zachwyt przerósł Himalaje.
Jednak nie mówiono o tobie.
Czyżby dlatego, że od zarania świata
Powracasz z brzaskiem
żeby cierpliwie doglądać
swoje wątłe,
a zwłaszcza te zagubione dzieci?