Daniel Porada

„Deam Vitae” – oil/acrylic on board (90x120cm) 2021, AVAILABLE

„Deam Vitae”   in Latin means the Goddess of Life. This painting is my next picture in which I pay tribute to Women, this time in a Slavic-Nordic entourage. Special thanks go to the very beautiful Polish model Tamara Elżbieta Behler , who allowed me to use my image, to the Polish photographer Grzegorz Sagaj (Sagaj Photography), the author of Tamara’s porter, which became an inspiration to create the image, and to the very talented Polish writer Adrianna Trzepiota

, who created a beautiful poem inspired by the image above, presented below;
from time immemorial
blessing of generations
is a record of the story carried in the body,
which is for you
and not against you …
so if you think
that you won’t get up from your knees anymore
fold your life
under the protection of the Great Mother,
whose heart is a vessel
ready to accept your fear
to heal the soul
out of the prison of anguish
no worries
put yourself in the care
to the She who knows and sees more
you are looking for deeper than human guidance
can you hear her words
spoken through a closed mouth?
that heart says

 

Daniel Porada painting malarstwo

 

„Deam Vitae” ” po łacinie znaczy Bogini Życia. Ten obraz jest moim kolejnym obrazem, na którym składam hołd Kobietom, tym razem w anturażu słowiańsko-nordyckim. Szczególne podziękowania kieruję tu do bardzo pięknej polskiej modelki Tamara Elżbieta Behler,  która pozwoliła mi wykorzystać swój wizerunek, do Grzegorz Sagaj (Sagaj Photography), autora porteru Tamary, który stał się inspiracją do stworzenia obrazu oraz do bardzo utalentowanej polskiej pisarki Adrianna Trzepiota , która stworzyła piękny wiersz inspirowany powyższym obrazem, prezentowany poniżej;

 

od niepamiętnych czasów

błogosławieństwo pokoleń
jest zapisem niesionej w ciele opowieści,
która jest dla ciebie,
a nie przeciw tobie…
więc jeśli myślisz
że nie powstaniesz już z kolan
złóż swoje życie
pod opiekę Wielkiej Matki,
której serce jest naczyniem
gotowym przyjąć twój lęk
by uzdrowić duszę
z więzienia udręki
bez obaw
oddaj się pod opiekę
Tej, która wie i widzi więcej
poszukujesz głębszego przewodnictwa niż ludzkie
czy słyszysz jej słowa
wypowiadane przez zamknięte usta?
to mówi serce