Daniel Porada painting malarstwo

„Europe Return” – 70x100cm, oil/acrylic

The current painting, of course, has its original inspiration in the ancient Greek myth about the Abduction of Europa by Zeus. Nevertheless, in this painting I wanted to talk about my feelings towards my larger homeland – Europe. From Ukraine and Poland to Portugal, from Finland and Iceland to Greece, this is our home as Europeans. This house will be great and immortal only when it is strongly united, like a homogeneous organism beating with a common heart. Europe is a beautiful and strong Woman. These words gain exceptional power in my Poland today, today, because today a very evil, destructive, anti-European government is disappearing into the dustbin of history, and tomorrow, with a new, democratic government, we will return for good, forever to our European family, European, humanistic values. . It’s nice to be home again and to be able to build this house together again. Btw, we owe the new 1000% better government in Poland mainly to Women?✌️

Daniel Porada painting malarstwo

Obraz obecny oczywiście swą pierwotną inspirację ma w antycznym, greckim micie o Uprowadzeniu Europy przez Zeusa. Niemniej w tym obrazie chciałem opowiedzieć o swym uczuciu do mojej większej ojczyzny – Europy. Od Ukrainy i Polski aż pod Portugalię, od Finlandii i Islandii aż po Grecję to nasz, Europejczyków dom. Ten dom będzie wielki, nieśmiertelny tylko wtedy gdy będzie silnie zjednoczony jak jednorodny organizm, bijący wspólnym sercem. Europa jest piękną i silną Kobietą. Te słowa nabierają wyjątkowej mocy w mojej Polsce dziś, właśnie dziś, bo dziś odchodzi na śmietnik historii, bardzo zła, destrukcyjna, antyeuropejska władza, a jutro wraz nową, demokratyczną władzą wracamy na dobre, na zawsze do swojej europejskiej rodziny, europejskich, humanistycznych wartości. Fajnie być znowu w domu i znowu móc wspólnie budować ten dom. Btw, nową 1000% lepszą władzę w PL zawdzięczamy gł. Kobietom?✌️