Daniel Porada painting malarstwo

„In Diversitate Decus” – oil/acrylic on board (100x80cm) 2022

Especially my thanks go to the beautiful Italian model Camilla Cicotero, who allowed me to use her image, and to the talented Polish poet Edyta Klimowicz, who created a wonderful poem inspired by the above painting.

Beautiful Eva,

full of sinful charm,
you disappeared long ago
in a carefree heaven.
Today the memories of this
what was paradise,
is awaking in your heart
by torment.
Your longing eyes
they are turning dark gray,
you already know the Tower of Babel
is like an apple,
Your eternal curse.
You can be sure never
you won’t be able to come back.
Eva, in your sky
instead of stars, four crutches,
symbol of all human races,
and you were created only to
so that you can love
you look at them tenderly,
like a loving mother for her children.
You’ll never look away from them.

Daniel Porada painting malarstwo

Szczególne podziękowania kieruję tu do pięknej włoskiej modelki Camilla Cicotero, która pozwoliła mi wykorzystać swój wizerunek, oraz do utalentowanej polskiej poetki Edyta Klimowicz, która stworzyła wspaniały wiersz inspirowany powyższym obrazem.

Piękna Ewo,

pełna grzesznego uroku,

od dawna nie ma już Ciebie
w beztroskim niebie.
Dziś wspomnienia tego,
co było rajem,
budzą w Twoim sercu
udrękę.
Twoje oczy z tęsknoty
robią się ciemno szare,
już wiesz, że wieża Babel
jest jak to jabłko,
Twoim na wieki przekleństwem.
Masz pewność, że nigdy
nie zdołasz wrócić.
Ewo, na Twoim niebie
zamiast gwiazd cztery
kule,
symbol wszystkich ludzkich ras,
a Ty stworzona tylko po to,
byś mogła kochać,
patrzysz na nie czule,
jak na swoje dzieci kochająca matka.
Nigdy nie odwrócisz od nich wzroku.