Daniel Porada painting

„Land of Gentleness” – oil/acrylic on board (70x100cm) 2022

Special thanks go to the beautiful French model Alicia Tadrist, who allowed me to use her image, to Sylvio Testa, the author of photo of Alicia, which became the inspiration for the creation of the painting and to the talented Polish poetess Aldona Rogulska, which created beautiful poem „Lady of the World” inspired by the image below;

LADY OF THE WORLD

On the fabric of the naked senses at woman
walk your dreams
how easy
So many sensations
So many emotions for the poet
White magic that seeps the soul’s light…
Faithful in nature but also unfaithful
when gentleness is mixed with wild
heat of the fire
Seemingly indifferent
Not available
Inside burns with passion like a torch …
Time intricately weaves a promise in the heart
in which love
flamingos in pink
painted reveals
all secrets
Like a messenger with a letter worthy of his queen …
Admiration brings and like a leopard the horror arouse
She is in the dark of dangers
will find the way
Flows down by the neck towards the shoulders
up to the thighs
with lie which when it to love turns into truth
She fights bravely with demons thanks innocence
Hides a smile and glances
in bliss flowers
Craves madness
although dances on a thin rope
with the colors on the palette – Lady of the World…

Daniel Porada painting malarstwo

Szczególne podziękowania kieruję tu do francuskiej modelki Alicia Tadrist, która pozwoliła mi wykorzystać swój wizerunek, do Sylvio Testa, autora zdjęcia Alicia, które stało się inspiracją do stworzenia obrazu oraz do utalentowanej polskiej poetki Aldona Rogulska, który stworzyła piękny wiersz inspirowany poniższym obrazem.
PANI ŚWIATA
Po tkaninie nagich zmysłów u kobiety
spacerować marzeniami
jakże łatwo
Tyle doznań
Tyle wzruszeń dla poety
Biała magia, która sączy duszy światło…
W swej naturze wierna, ale też niewierna
gdy łagodność miesza z dzikim
żarem ognia
Tak na pozór obojętna
Niedostępna
W środku płonie namiętnością jak pochodnia…
Czas misternie wplata w serce obietnicę,
w którym miłość
flamingami na różowo
malowana zdradza
wszystkie tajemnice
Jak posłaniec z listem godnym swej królowej…
Podziw niesie i jak lampart grozę wzbudza
Ona w mroku niebezpieczeństw
drogę znajdzie
Szyją spływa ku ramionom
aż po uda
kłamstwem, które, gdy pokocha zamienia w prawdę…
Niewinnością z demonami dzielnie walczy
Chowa uśmiech i spojrzenia
w szczęścia kwiatach
Szaleństw łaknie
choć na cienkiej linie tańczy
z kolorami na palecie – Pani świata…