I am currently working on a new painting. The title is „Mater Natur”. I plan to premiere it in the second half of September. But today I can unveil the mystery about its content, in the form of a short poem about it:

It is the home of all of us

although never forever for us

Mother of wisdom

Mother of care

Mother Nature

 

Pracuję obecnie nad nowym obrazem. Tytuł jego to „Mater Natur”. W drugiej połowie września planuję jego premierę. Ale już dziś mogę nieco uchylić rąbka tajemnicy o jego zawartości treści, w postaci krótkiego wiersza o nim:

Jest domem nas wszystkich

choć nigdy na zawsze dla nas

Matka mądrości

Matka opieki

Matka Natura

 

 

daniel porada painting malarstwo

 

Daniel Porada painting malarstwo

On September 10, 2019, the catalog entitled „Polish Painting 2019”.
at https://promocjaart.pl/produkt/malarstwo-polskie-2019/

I am very honored, my painting is also presented there.
I found myself among the recognized artists in Poland and abroad.
I invite you to read the catalog 🙂

 

10 września 2019 będzie można nabyć katalog pt. „Malarstwo Polskie 2019”.
na stronie https://promocjaart.pl/produkt/malarstwo-polskie-2019/

Jestem bardzo zaszczycony, to moje malarstwo jest również tam prezentowane.
Znalazłem się w gronie artystów uznanych w Polsce i zagranicą.
Serdecznie zapraszam do lektury katalogu 🙂