Jest mi miło poinformować, że moje malarstwo znalazło się w znakomitym gronie obecnie najbardziej intersujących propozycji współczesnego malarstwa na całym świecie. Fajnie !!!

Daniel Porada

https://thegallerist.art/blog/

 

I am pleased to announce that my painting has been included in the excellent group of the most interesting contemporary painting proposals all over the world. Cool !!! 

Daniel Porada

https://thegallerist.art/blog/

 

 

 

 

I am currently working on a new painting. Its title is „Amare”. In the second half of September I am planning its premiere, but today I will release the veil of secrecy in the form of a short poem that will show what content this painting will have.

Divine rat

Grave Butterfly

what your right

choose for me

shapes and colors of Love

 

Pracuję obecnie nad nowym obrazem. Tytuł jego to „Amare”. W drugiej połowie września planuję jego premierę, ale już dziś uchylę rąbka tajemnicy w postaci krótkiego wiersza, który pokaże jaką treść będzie miał ten obraz.

 

Boski szczurze

Motylu Grobowy

jakie masz prawo

wybierać za mnie

kształty i kolory miłości

.

 

 

 

daniel porada painting malarstwo

 

Daniel Porada painting malarstwo

On September 10, 2019, the catalog entitled „Polish Painting 2019”.
at https://promocjaart.pl/produkt/malarstwo-polskie-2019/

I am very honored, my painting is also presented there.
I found myself among the recognized artists in Poland and abroad.
I invite you to read the catalog 🙂

 

10 września 2019 będzie można nabyć katalog pt. „Malarstwo Polskie 2019”.
na stronie https://promocjaart.pl/produkt/malarstwo-polskie-2019/

Jestem bardzo zaszczycony, to moje malarstwo jest również tam prezentowane.
Znalazłem się w gronie artystów uznanych w Polsce i zagranicą.
Serdecznie zapraszam do lektury katalogu 🙂