Daniel Porada painting malarstwo

„Quaestio” – 95x80cm, oil/acrylic

“Quaestio” is Latin for Question. And here I would like to express my special thanks to the talented Polish poet Aldona Rogulska, who created a beautiful poem inspired by the painting below.

QUESTION
The wind changed its direction again
Time has its way, the Sun, the Earth
We know well what plays in the soul
The voice is destiny…
What surrounds us – bad or good
Light and Darkness, Fullness, Emptiness
And which ones are more like us?
Life on both sides of the mirror…
Don’t look or peek at the monkeys
Each has its own interest
You look in the mirror sometimes
Without a mask in which the judgment is unclear…
The Truth oozes sweet melody
Sugarcoated False sounds
Which one will your heart connect with?
With subtlety or by plotting?
So many miracles on the right
The left one discreetly expresses her gift
Who to listen to? Fate will not kneel
Don’t expect justice…
Whispers, whispers, suggestions of flaws
Allusions’ eyes and ears are burning
There is one secret – good advice
You listen to what’s in your soul…

Daniel Porada painting malarstwo

„Quaestio”, po łacinie to Pytanie. I tutaj szczególne podziękowania kieruję do utalentowanej polskiej poetki Aldona Rogulska, która stworzyła piękny wiersz inspirowany poniższym obrazem.

PYTANIE
Wiatr swój kierunek znowu zmienił
Czas ma swą drogę, Słońce, Ziemia
To co gra w duszy dobrze wiemy
Głosem jest właśnie przeznaczenia…
Co nas otacza – złe lub dobre
Światło i Ciemność, Pełnia, Pustka
A które bardziej nam podobne?
Życie po obu stronach lustra…
Na małpy nie patrz i nie zerkaj
Każda interes ma swój własny
Ty zajrzyj czasem do lusterka
Bez maski, w której sąd niejasny…
Słodką się Prawda melodią sączy
Lukrowanymi Fałsz dźwiękami
Z którym się serce Twe połączy?
Z tym co subtelnie, czy knując mami?
Po prawej tyle cudów, pięknie
Lewa dyskretnie swój dar wybrzmiewa
Kogo posłuchać? Los nie uklęknie
Sprawiedliwości się nie spodziewaj…
Szepty, podszepty, sugestii wady
Aluzjom oczy płoną i uszy
Jest jeden sekret – dobre to rady
Ty tego słuchaj co gra Ci w duszy…