Daniel Porada malarstwo painting

„Regina Apes” – 70x100cm, oil/acrylic

Especially my thanks go to the French model Melo Dy, who allowed me to use my image, to the excellent French photographer @Sylvio Testa, the author of the photo Melo Dy, which inspired me to create the painting and I invite you to read the poem below, which also expresses the semantics of the image.

In a woman’s arms, like a gentle storm,
The last bee rests,
Her wings like a veil, shining with dew,
The world falls silent, holding its breath full of fear.
With this creation there is hope,
Every flower, every tree in her hands breathes,
When it is gone, the world will fall silent,
Life will turn into emptiness.
Goddess hands, like gentle ocean waves,
They protect, shield and give strength to creatures
Determination and concern live in her eyes,
life does not end in her arms.
Silence around, like a prayer without words,
Common existence, subtle and fragile,
Every moment is an invaluable treasure,
Woman and bee, unity in this moment.
Let this treasure last, let hope not fade away.

Daniel Porada painting malarstwo

Szczególne podziękowania kieruję tu do francuskiej modelki Melo Dy, która pozwoliła mi wykorzystać swój wizerunek, do znakomitego francuskiego fotografa Sylvio Testa autora zdjęcia Melo Dy, które stało się inspiracją do stworzenia obrazu i zapraszam do wiersza poniżej, który wyraża również semantykę obrazu.

W ramionach kobiety, niczym łagodna burza,

Ostatnia pszczoła spoczywa,
Jej skrzydła jak welon, błyszczące od rosy,
Świat milknie, wstrzymując oddech pełen trwogi.
Z stworzeniem tym nadzieja,
Każdy kwiat, każde drzewo w jej rękach oddycha,
Gdy odejdzie, świat zamilknie,
Życie w pustkę się przemieni.
Bogini dłonie, jak łagodne fale oceanu,
Chronią, osłaniają, siłę dają stworzeniu
W jej oczach mieszka determinacja i troska,
życie w jej ramionach się nie kończy.
Cisza wokół, jak modlitwa bez słów,
Wspólne istnienie, subtelne i kruche,
Każda chwila jest skarbem nieocenionym,
Kobieta i pszczoła, jedność w tym momencie.
Niech ten skarb trwa, niech nadzieja nie gaśnie.