Daniel Porada - Veritas

„Veritas” – oil/acrylic on board (100x70cm) 2021, AVAILABLE

This time, the topic is mega-current. By studying the history of Europe and the world carefully, we learn that the history of the Universal Church is bloated books of hypocrisy, fornication, dirt and murder in the name of God. That is why I find much more authentic truth, beauty and spirituality in a woman and her world than in the golden and „modest” ones, but the deceitful words of the church hierarchy. Special thanks go to the Italian model Azzurra Silvestri, who allowed me to use my image, to Roberto Mannini and Alessio Giuliano, the authors of two separate photos of Azzura, which became the inspiration for the creation of the painting and to the talented Polish writer Bianka Kunicka Chudzikowska, which created a excellent poem inspired by the image above.

„The God is Dead, Long live the God!”
You, saints like the Borgia, on the centerfold of the world
golden-mouthed monsters, sanctified a priori
tongues of fire you caressed those, who knew too much
their round hips and breasts turned to ash
with brewed blood they wrote the new gospel
You, saints like Borgia, on the world centerfold
marching to heaven on the rainbow bridge
in the modesty of the gold of pagan myth
you carry the crosses of your arms on your shoulders
without God because you lost him on the way

 

Daniel Porada painting malarstwo

 

Tym razem temat mega aktualny. Studiując dokładnie historię Europy i świata dowiadujemy się, że dzieje Kościoła Powszechnego to opasłe księgi hipokryzji, rozpusty, brudu moralnego i morderstw w imię Boga. Dlatego dużo więcej autentycznej prawdy, piękna i duchowości odnajduję w Kobiecie i jej świecie niż w złotych i „skromnych”, ale zakłamanych słowach hierarchów kościelnych.

Szczególne podziękowania kieruję tu do włoskiej modelki Azzurra Silvestri, która pozwoliła mi wykorzystać swój wizerunek, do Roberto Mannini i Alessio Giuliano, autorów dwóch osobnych zdjęć Azzury, które stały się inspiracją do stworzenia obrazu oraz do utalentowanej polskiej pisarki Bianka Kunicka Chudzikowska, która stworzyła znakomity wiersz inspirowany powyższym obrazem.
„Umarł bóg, niech żyje Bóg!”
Wy, święci jak Borgia, na rozkładówce świata
złotouste potwory, uświęcone a priori
jęzorami ognia pieściliście te, co wiedziały za dużo
ich krągłe biodra i piersi obracały się w popiół
warzoną krwią spisywały nową ewangelię
Wy, święci jak Borgia, na rozkładówce świata
maszerując do nieba po tęczowym moście
w skromności złota pogańskiego mitu
niesiecie na barkach krzyże waszych ramion
bez Boga bo go zgubiliście po drodze