Daniel Porada - painting

„Vitae” 2018, oil/acrylic, 100x70cm, SOLD – painting in private collection

„Vitae” – means „Life.” It’s a story about human life in an almost perfect world. Because here we live in a beautiful environment, in the shape of the perfect Italian architecture, and yet we put on masks. We hide something, we try to be different than we are. We play the role of life like on the stage of the theater ….

….i want to be you

you want to be me

we do not want to accept

how beautiful we are different …..

 

Daniel Porada painting All     Symbols      Architecture      Nature      Portrait      On Black

Daniel Porada painting malarstwo

 

„Vitae” znaczy „Życie”. To opowieść o życiu człowieka w niemal idealnym świecie. Bo oto żyjemy w pięknym otoczeniu, na kształt idealnej włoskiej architektury, a mimo to zakładamy maski. Coś skrywamy, próbujemy być inni niż jesteśmy. Gramy rolę życia niczym na deskach teatru….

…ja chcę być tobą

ty chcesz być mną

nie chcemy zaakceptować

jak pięknie się różnimy…..