Daniel Porada painting

„Arbitrum” – oil/acrylic on plate (70x100cm) 2019, SOLD – painting in private collection

„Arbitrum” – in Latin it means Settlement, Judgment, Decision.
It is often fate that decides which side of power we are in at a given moment. This image symbolizes life, which is like a swing. It brings us once to the areas of joy, brightness and white. By now soon it swung us into the area of sadness, darkness and blackness.

Swing life

once in one

once a second

once in bright

once in the dark

unknown power of life.

 

Daniel Porada painting malarstwo

 

„Arbitrum” – po łacinie znaczy Rozstrzygnięcie, Osądzenie, Decyzja. Często to los za nas decyduje, po której stronie mocy się znajdujemy w danym momencie. To obraz symbolizujący życie, które jest niczym huśtawka. Raz zanosi nas w obszary radości, jasności i bieli. By zaraz po niedługim czasie zahuśtała nas w obszar smutku, ciemności i czerni.

Życie huśtawką

raz w jedną, raz w drugą

raz w jasną, raz w ciemną

moc życia nieznaną.