Daniel Porada - painting

„Flower of Life”  – oil/acrylic on plate (110x80cm) 2019,  – AVAILABLE

 

The famous Belgian model and activist Marisa Papen is organizing in 2020 an action called „Flower Of Life”. This action aims to restore life in the abandoned areas of the Middle East, support communities that had to leave these areas. And it was Marisa Papen who asked me to paint a thematic picture related to this action, whose name also became the name of my painting. In the painting, of course, Marisa Papen pose, whom I would like to thank for the wonderful cooperation and inspiration.

 

Life is flourishing on your hands

desert is colored by the apple tree

hundreds of years of this earth’s death

they will be forgotten

 

Daniel Porada painting malarstwo

 

Słynna belgijska modelka i aktywistka Marisa Papen organizuję w roku 2020 akcję o nazwie „Flower Of Life”.
Akcja ta ma na celu przywrócić życie na opuszczonych obszarach Bliskiego Wschodu, wesprzeć społeczności, które musiały opuścić te tereny.No i właśnie Marisa Papen poprosiła mnie o namalowanie obrazu związanego tematycznie z tą akcją, której nazwa stała się również nazwą mojego obrazu. Na obrazie pozuję oczywiście Marisa Papen, której serdecznie dziękuję za przemiłą współpracę i inspirację.

 

Jak na dłoniach życie rozkwita

pustynia jabłonią pokolorowana

setki lat śmierci tej ziemi

w niepamięć odchodzą