„Vanitate” – 2018, oil/acrylic on board, SOLD – painting in private collection

 

„Vanitate” is a story about vanity, vanity and hypocrisy. About how the people around us put pressure on us to follow certain canons of behavior, but these people do not follow it themselves. They do not forgive us a black rooster, and they themselves, like these dirty flies, are laying in excrement ….

…. and they go to these temples

like flies dirty in feces

and they shout what I’m not allowed …

 

Daniel Porada painting all     Symbols     Architecture     Nature     Portrait      On Black

 

Daniel Porada painting malarstwo

 

„Vanitate” – to historia o marności, próżności i obłudzie. O tym jak ludzie nas otaczający poddają nas presji by postępować według pewnych kanonów zachowania, przy czym owi ludzie sami według nich nie postępują. Nie wybaczają nam czarnego koguta, a sami, jak te brudne muchy, taplają się w ekskrementach….

…i chodzą do tych świątyń

jak muchy ubrudzeni w odchodach

i krzyczą czego mi nie wolno…..