Innocentia – SOLD

„Innocentia” 2017, acrylic on board, 100x70cm – SOLD – painting in private collection

„Innocentia” – means „Innocence”. This is a tale of appearances. This is how often we are judged by the appearance. We are judged from the ground badly, guided by appearances, and in fact we are innocent ….

… I’m a bit different,

I have a strange hairstyle

And that does not mean anything

because I’m still clean …..

Daniel Porada painting All     Symbols      Architecture     Nature     Portrait      On Black

 

Daniel Porada painting malarstwo

 

„Innocentia” znaczy „Niewinność”. To opowieść o pozorach. To jak często jesteśmy oceniani po wyglądzie. Oceniani jesteśmy z gruntu źle, kierując się pozorami, a tak naprawdę jesteśmy niewinni….

….jestem trochę inna,

mam dziwną fryzurę

a to nic nie znaczy

bo nadal jestem czysta…..