Daniel Porada - malarstwo painting

„Regina Somno” – 80x100cm, oil/acrylic

The Woman’s magic and wisdom is great and it can tame wolf fangs…

Special thanks go to the beautiful French model Alicia Tadrist, who allowed me to use her image, to Jean-Marc Bulles, the author of photo of Alicia, which became the inspiration for the creation of the painting and to the Polish poetess Marzena Janowska MarJan, which created beautiful poem inspired by the image below.
Queen of the night
you are silent, lady
words cannot describe you
You are
like a warm hand moment
which appeared silently
You are my mother, my friend
in front of requests, great sadness,
you lead to places where there is silence, the whiteness of your neck like a chapel.
Solace in soft arms.

Daniel Porada painting malarstwo

Magia i mądrość Kobiety jest wielka i potrafi potrafi poskromić wilcze kły…
Szczególne podziękowania kieruję tu do francuskiej modelki Alicia Tadrist, która pozwoliła mi wykorzystać swój wizerunek, do Jean-Marc Bulles, autora porteru Alicji, które stało się inspiracją do stworzenia obrazu oraz do polskiej poetki Marzena Janowska MarJan, która stworzyła piękny wiersz inspirowany poniższym obrazem.
Królowo nocy
milczysz pani
nie sposób nazwać cię słowami
Jesteś
jak ciepłej ręki chwila
co bezszelestnie się zjawiła
Jesteś mi matką, przyjaciółką
na przeciw prośbom, wielkim smutkom,
prowadzisz w miejsca gdzie jest cisza, biel twojej szyi jak kaplica.
W miękkich ramionach ukojenie.