Daniel Porada painting

„Amare ” in Latin means Love. In this painting, I wanted to touch on the theme of love, which is the foundation of our lives. Love it is the living space where NOBODY has the right to tell us how and whom to love. It’s a space where there is no limit to gender, race, beliefs, views, etc. And even, as you can see in my painting, love is a superhuman force that can bind an angel to a human, even at the cost of renunciation of immortality. Especially my thanks go to two very beautiful French models; Alicia Tadrist tadrist and Karen Jgy who let me use their images, and to two great French photographers; Epixs Jeff and Piergab, the authors of the photographs of Alicia and Karen, which became the inspiration for creating the image.

 

Divine rat

Grave Butterfly

what your right

choose for me

shapes and colors of Love

 

Daniel Porada painting malarstwo

„Amare” po łacinie znaczy Miłość. Na tym obrazie chciałem poruszyć temat miłości, która jest podstawą naszego życia. Miłość to przestrzeń życiowa, w której NIKT nie ma prawa mówić nam, jak i kogo mamy kochać. To przestrzeń, w której nie ma ograniczeń co do płci, rasy, przekonań, poglądów itp. A nawet, jak widać na moim obrazie, miłość jest nadludzką siłą, która może połączyć anioła z człowiekiem, nawet za cenę wyrzeczenia nieśmiertelności. Szczególne podziękowania kieruję tu do dwóch bardzo pięknych francuskich modelek; Alicii Tadrist i Karen Joigny, które pozwoliły mi wykorzystać swój wizerunek, oraz do świetnych francuskich fotografów; Epix Image i Piergab, autorów zdjęć Alicii i Karen, które stały się inspiracją do stworzenia obrazu.

 

Boski szczurze

Motylu Grobowy

jakie masz prawo

wybierać za mnie

kształty i kolory miłości