Daniel Porada painting

„Carpe diem, quod” – 2020, oil/acrylic on plate

„Carpe diem, quod…” the title i was borrowed from the famous motto of the Roman poet Horace. Here means „Seize the day, because …”. Well, it is „because” that is crucial here. Let’s have fun, enjoy the day, because for a moment, everything can disappear, change, fall apart …As it is today. The coronavirus changed our whole life so far.
Special thanks i want to give to the beautiful Italian model Nicole Vincenti, which allowed me to use her image, and the photographer Binniam Eskender, whose photo with Nicole became the inspiration to create painting.

Have fun soul
Carpe diem
Fly above the tops
to the end of existence

 

Daniel Porada painting malarstwo

 

 

 

„Carpe diem, quod…” tytuł zapożyczyłem z słynnego motto rzymskiego poety Horacego. Tutaj znaczy „Chwytaj dzień, bo…”. No właśnie, to „bo”, ma tu kluczowe znaczenie.
Bawmy się, cieszmy się dniem, bo chwilę, wszystko może zniknąć, zmienić się, rozlecieć… Tak jak jest obecnie. Koronawirus w jednej chwili zmienił, do niepoznania całe nasze dotychczasowe życie Szczególnie podziękowania kieruję tu do pięknej, włoskiej modelki Nicole Vincenti,
która pozwoliła mi użyć swojego wizerunku, oraz do fotografa Binniam Eskender, autora zdjęcia Nicole.

Hulaj dusza,
Carpe diem
Wzlataj ponad szczyty
aż po kres istnienia