Daniel Porada - painting

„Navigo as a tribute to Botticelli” – 2020, oil/acrylic on plate

„Navigo as a tribute to Botticelli” – this painting is my tribute to master Botticelli. This is my variation on the famous master’s work, although very loosely treated, because I put the semantic accent in a completely different place than Sandro B. With this painting I pay attention to the journey, journey through life.

From port to port
you flow through life
Don’t listen to the voices of Good
Don’t listen to the voices of the Evil
Deep in you
is the right navigation

 

Daniel Porada painting malarstwo

 

 

 

„Navigo as a tribute to Botticelli” – obraz ten moim hołdem złożonym mistrzowi Botticelli. Jest to moja wariacja na temat słynnego dzieła mistrza, aczkolwiek potraktowana bardzo luźno, bo położyłem akcent semantyczny w zupełnie innym miejscu niż Sandro B. Ja tym obrazem zwracam uwagę na podróż, podróż przez życie.

Od portu do portu
płyniesz przez życie
Nie słuchaj głosów Dobrych
Nie słuchaj głosów Złych
Głęboko w Tobie
jest właściwa nawigacja