Daniel Porada - painting Regina

„Regina” – means queen in Latin. This painting is a tribute to Women. I believe that we are facing a new era, the era of Women. The era of males is the past, the past of wars, hatred and suffering. The world of males has been compromised. I believe that the new Era will belong to Women and their values. I especially want to thank the French beautiful model Alicia Tadrist, who allowed me to use her image.

 

It’s coming

Powerful and wise

It will take away suffering and hunger

It’s coming

It’s almost there

Era of love, Era of Women.

 

Daniel Porada painting malarstwo

 

„Regina” – po łacinie znaczy Królowa. Obrazem tym skład hołd Kobietom. Uważam bowiem że przed nami nowa era, era Kobiet. Era mężczyn to przeszłość, przeszłość wojen, nienawiści i cierpień. Świat mężczyzn się skompromitował. Wierzę, że nowa Era będzie należeć do Kobiet i ich wartości. Specjalnie pragnę podziękować francuskiej pięknej modelce Alicia Tadrist, która pozwoliła mi użyć jej wizerunku.

 

Nadchodzi

Potężna i mądra

Zgładzi cierpienie i głód

Nadchodzi

Prawie już jest

Era miłości, Era Kobiet.